Aktiiviratkaisut Halme Oy
Lakipalvelut Halme|Yhteystiedot|Konsultointi|Esimies ja työyhteisö|Yritys

Arki näkyväksi -
työyhteisö toimivaksi

Esimies muutosjohtajana

2.12.2008,

Organisaatiokonsultti Marja Halmeen mukaan muutos - olkoonpa isompi tai pienempi - on työyhteisössä aina sekä tekninen että sosiaalinen tapahtuma. Tämän vuoksi muutosta johtavien esimiesten on hyvä tunnistaa oma keskeinen roolinsa näiden molempien muutoselementtien läpiviennissä.

Kokemus on osoittanut, että jopa johtoryhmätasolla toimivat esimiehet saattavat vaikeuttaa muutoksen läpivientiä antamalla eri yhteyksissä työyhteisön jäsenille ristiriitaista viestiä muutoksen tavoitteista ja perusteista. Ei kestetä johtajuuteen liittyvää erillisyyttä tai puskurin roolia, vaan henkilökohtaisen läheisyyden säilyttämiseksi mukaillaan lähityöyhteisön mielipiteitä - jopa omia johtoryhmän jäsenen roolissa tehtyjä päätöksiä vastaan. Ristiriitaiset johtajien signaalit ovat omiaan synnyttämään muutosta vastustavia klikkiytymiä sekä vesittämään koko muutosta, toteaa Halme.


Ajankohtaista
  Taiga Interactive
Aktiiviratkaisut Halme Oy | Koivurinne 4, 18100 Heinola | Puh. 03 715 4086 | GSM 040 557 8325 | www.aktiiviratkaisut.fi