Aktiiviratkaisut Halme Oy
Lakipalvelut Halme|Yhteystiedot|Konsultointi|Esimies ja työyhteisö|Yritys
Konsultointi

Työpajat, valmennukset ja fasilitointi

Muutosvaikutukseltaan tehokasta on työyhteisön sisäisenä prosessina etenevä työpajatyöskentely. Se myös haastaa osallistujat.

Onnistuminen vaatii osallistujilta tavoitteellisuutta sekä rohkeutta ottaa puheeksi ja tehdä näkyväksi myös asioita, joista yhteinen keskustelu organisaatiokulttuurissa ei ole ollut tavanomaista. Tarkastelussa voi olla johtoryhmätyö, oma johtajuusrooli tai työketjuista muodostuva toimintaprosessi. Yhdestä kulmasta liikkeelle lähtö avaa myös toisia.

Kerralla ei ratkaista aikojen myötä syntyneitä ei - toivottuja käytäntöjä. Todellinen muutos vaatii nykyisyyden ymmärtämistä ja muutoksen tarpeellisuuden oivaltamista, vanhasta irtaantumista sekä tahtoa ja osaamista parantaa toimintatapaa.

Parannusten toimeenpano vaatii aina niin työyhteisön johdon kuin jokaisen sen jäsenen aitoa sitoutumista ja vaivannäköä. Konsultin rooli on prosessia ohjaava, ulkopuolinen peili, sparraaja.

Konsultointi- ja valmennuskokonaisuuksia ovat mm.
♦ johdon sparraus - oman arkijohtajuuden vahvistaminen
♦ jäntevä johtoryhmätyöskentely - tehoa ja focusta käytänteisiin
♦ muutos ja sen johtaminen
♦ strategiaprosessin suunnittelu ja fasilitointi
♦ prosessisparraus - prosessit johtamisen apuvälineinä
♦ tuottava ja toimiva työyhteisö - esimiestyön arkikeinoja


  Taiga Interactive
Aktiiviratkaisut Halme Oy | Koivurinne 4, 18100 Heinola | Puh. 03 715 4086 | GSM 040 557 8325 | www.aktiiviratkaisut.fi