Esimies muutosjohtajana

2.12.2008,

Organisaatiokonsultti Marja Halmeen mukaan muutos - olkoonpa isompi tai pienempi - on työyhteisössä aina sekä tekninen että sosiaalinen tapahtuma. Tämän vuoksi muutosta johtavien esimiesten on hyvä tunnistaa oma keskeinen roolinsa näiden molempien muutoselementtien läpiviennissä.

Kokemus on osoittanut, että jopa johtoryhmätasolla toimivat esimiehet saattavat vaikeuttaa muutoksen läpivientiä antamalla eri yhteyksissä työyhteisön jäsenille ristiriitaista viestiä muutoksen tavoitteista ja perusteista. Ei kestetä johtajuuteen liittyvää erillisyyttä tai puskurin roolia, vaan henkilökohtaisen läheisyyden säilyttämiseksi mukaillaan lähityöyhteisön mielipiteitä - jopa omia johtoryhmän jäsenen roolissa tehtyjä päätöksiä vastaan. Ristiriitaiset johtajien signaalit ovat omiaan synnyttämään muutosta vastustavia klikkiytymiä sekä vesittämään koko muutosta, toteaa Halme.