Konsultointi

Arki näkyväksi  - työyhteisö toimivaksi!

Osallistavat toiminnalliset menetelmät avaavat uusia näkökulmia tuttuunkin työhön ja työyhteisöön.

Työskentelyvalikoimassa: 

♦  vertais- tai moniammatilliset työpajat
♦  herättely-tyyppiset valmennukset
♦  esimiesten ja asiantuntijoiden yksilösparraus                                         ♦  johtoryhmien ja tiimien fasilitointi                                                               ♦  strategiaprosessin suunnittelu ja fasilitointi

Arkeen tartutaan asiakkaan omasta tilanteesta - ei teoriasta käsin!